Terug | Bestuur | Historie van De Beijer |  
     
  Algemeen  
     
 
MFC De Beijer.

MFC De Beijer is het ontmoetingscentrum voor Rinsumageest en omgeving.

Stichting Dorpshuis De Beijer is opgericht in 1964.

Foto: Dorpshuis "De Beijer" werd geopend op 14 december 1967. Helaas afgebrand op 5 oktober 2007.


Het centrum wordt gebruikt door diverse verenigingen: o.m. buurtverenigingen, de begrafenisvereniging, Oranjevereniging, voetbalclub VCR, korfbalvereniging NijQuickLibben (NQL), Volleybalclub Rebound, Muziekvereniging SDG, Vereniging dorpsbelangen Rinsumageest / Sibrandahûs, damclub DCR, een drietal biljartclubs, diverse gymlessen o.a. voor de school, aerobic, typeles, diverse cursussen en exposities.
Daarnaast is de Protestantse Gemeente Claercamp mede-eigenaar van het MFC. Alle kerkelijke vergaderingen, jeugdclubs, zondagsschool en bijzondere kerkdiensten vinden plaats in het MFC De Beijer.
In de kelder is sinds december 2014 het jeugdhonk De Hûnewipper gevestigd.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de
voorzitter van het MFC:
Heiny van der Meulen
Mr. Frenkelstraat 9 te Rinsumageast
Tel. 0511-423007
Email: info@mfc-debeijer.nl

Eelco van der Wal, planning en reserveringen
Skoallestrjitte 3 te Rinsumageast
E-mail: reserveringen@mfc-debeijer.nl
Telefoon: 0511 850787 of mobiel 06 81563878.


"Europees Landbouwfonds voor ontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland"

 
     
| MFC De Beijer | Rinsumageast | 0511 421998 | www.mfc-debeijer.nl |